UDĚLEJ NĚCO PRO SVÉ OKOLÍ

 
  
S polek Nezevli jen tak. Jsme skupina mladých architektů usilující o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Organizujeme workshopy pro studenty architektury na pomoc vesnicím a menším městům. Studentům dáváme možnost reagovat na skutečné problémy, uplatnění vlastního přístupu a seberealizace přímo na místě. Občanům nabízíme příležitost zapojit se do rozhodování o dění v jejich okolí, náhled do procesu navrhování i aktivní účast na něm a při samotné realizaci. Proces navrhování vnímáme jako spolupráci mezi odborníky (architekti, studenti) a uživateli (místní). Úspěšnost záleží na kvalitě komunikace mezi nimi. Nezdráhejme se sejít, pojďme diskutovat.
Bylo nebylo
Naším prvním počinem byl Workshop Srbsko pořádaný v září 2013. Následovalo založení občanského sdružení a rozhodnutí směřovat naši aktivitu dlouhodobě na pomoc vesnicím a menším obcím. Většina z nás je z Berouna nebo okolí, takže o místě konání následujícího workshopu bylo rychle rozhodnuto – Beroun! Úkolem bude navrhnout mobiliář na cyklostezku – přestože je vyhledávaná a značně frekventovaná, postrádá jakékoliv vybavení!