WORKSHOP TRUTNOV 2016

/16.-23.7.2016/ 
Během jediného týdne ožila Horní Promenáda řeky Úpy k nepoznání, a to díky intenzivní práci studentů a architektů, kteří tam přímo na nábřeží vyrobili několik objektů ze dřeva.
Cílem workshopu bylo podnítit mezi místními zájem o řeku a vyzvat je k užívání příjemného nábřeží. Obojí bylo donedávna skryto za objemnou hmotou parovodu, ale ten je už dnes minulostí. Místním, kteří denně v hojném počtu prochází nebo projíždí po cyklostezce podél nábřeží, se tak nově otevírá a nabízí přístup k vodě.
Do Trutnova přijelo přes dvacet studentů architektury, aby v týmech navrhli a vlastnoručně zrealizovali několik objektů ze dřeva. V prvních dnech se seznámili s novým prostředím, získali o něm informace a navázali kontakt s místními. Následně měli za úkol reagovat na potřeby vybraných míst Horní Promenády svým návrhem, který hned potom začali vlastníma rukama vyrábět. S nápady a prací jim pomáhali přizvaní architekti i místní, kteří mohli průběh akce sledovat celý týden přímo na nábřeží.

CO VZNIKLO?

Vzniklo pět objektů ze dřeva přímo na míru potřebám a charakteru pěti míst na Horní Promenádě. První z nich – Zelený pokoj – zve kolemjdoucí, aby vybočili ze svého běžného směru, vešli dveřmi do neobjeveného prostoru pod korunami stromů, vyhlédli z okna na řeku a odpočinuli si chvíli společně kolem stolu. Druhá instalace – Vstup! – svou rychlou perspektivou vtahuje všechny přímo k řece a nikoho nenechá na pochybách, co si zaslouží jeho pozornost. Třetí objekt – Řez – je dřevěná paluba položená radikálně napříč nábřežím, čímž narušuje jeho liniový charakter. V místě napojení na cyklostezku zvedá bezmyšlenkovitý pohled pěšího a obrací jej k řece, kde po pár metrech najde původní kamenné schody vedoucí až k vodní hladině. Čtvrtá instalace – Kostky – svou jednoduchostí vyzývá zároveň ke hře i odpočinku. Dřevěná konstrukce rámuje průhled na alej stromů a opticky se vymezuje vůči řece a cyklostezce, zároveň svým řídkým laťováním nechává splynout prostor uvnitř i vně. Pátý projekt – Zašívárna – zahrnuje tři instalace skryté před zraky těch, co ji nehledají. Prvním z nich je lavička navržená tak, aby se na ní dalo pohodlně sedět i ležet. Druhá lavička je za odměnu pro ty, kteří se k ní přebrodí skrze koryto řeky. Těm by patřila i houpačka prostě zavěšená nad řekou.
Součástí workshopu byly veřejné přednášky o drobné architektuře a o tom, jak iniciovat aktivity ve veřejném prostoru. Zaznělo hned několik příkladů pozitivních změn z českých obcí a měst. Zakončením workshopu byla komentovaná prohlídka, během které samotní studenti prezentovali budoucím uživatelům svoji práci. Vzniklé objekty byly předány městu, aby dál sloužily místním. Pozornost široké veřejnosti se na ně soustředí opět v říjnu letošního roku, kdy budou součástí vernisáže Městských zásahů Trutnov.
Workshop proběhl v rámci prvního ročníku Městských zásahů Trutnov ve spolupráci kritické platformy trutnovských rodáků a architektů TUarch a skupiny Nezevli jen tak, která se skrze workshopy ve veřejném prostoru snaží vzbudit zájem lidí o jejich okolí.
Akce se konala za podpory města Trutnov a mnoha místních sponzorů. Generálním partnerem a dodavatelem dřeva byla firma Kasper.
foto: Benedikt Markel, Michal Rouha, Nezevli jen tak
Děkujeme všem partnerům za projevenou důvěru a podporu!

mestokaspertrutnov legenda drakatuarchuffo

logo_2010_2